Kvalitets rom, gin og cognac hvor vægten er lagt på kvaliteten og prisen er rigtig i forehold til produktet.